Jak włączyć operatora płatności Paynow?

Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2024

Aby włączyć płatności online przy pomocy Paynow, musisz najpierw założyć konto firmowe w mBanku https://www.mbank.pl/firmy.


1. Jeśli posiadasz aktywne konto firmowe, przejdź pod adres https://www.paynow.pl i postępuj zgodnie z instrukcją operatora, aby aktywować płatności Paynow.

Jako adres www sklepu podaj adres swojego studio w Fitssey (zazwyczaj wygląda on następująco: https://app.fitssey.com/moje-studio).


2. Dodaj Regulamin (poradnik) oraz Politykę Prywatności (poradnik) w Fitssey – te dokumenty będą weryfikowane przez operatora.

Poniżej znajdują się informacje wymagane przez operatora (możesz skorzystać z naszych szablonów, które wyjaśniają wymagane podpunkty: Regulamin, Polityka Prywatności):

Regulamin:

 • dane firmy (oficjalna nazwa, numer NIP/REGON, adres, telefon kontaktowy lub adres email),
 • nazwa rejestru, do którego wpisana jest działalność,
 • informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy,
 • informacja o akceptowanych formach płatności włączając płatności online,
 • informacja o procedurze reklamacyjnej.

Polityka Prywatności:

 • dane firmy (oficjalna nazwa, numer NIP/REGON, adres, telefon kontaktowy lub adres email),
 • nazwa rejestru, do którego wpisana jest działalność,
 • zakres przetwarzanych danych,
 • cel i czas przetwarzania danych,
 • informacja o prawie do wglądu, poprawiania, kasowania przechowywanych danych,
 • możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych w formie elektronicznej,
 • zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi,
 • informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


3. Utwórz dla operatora, testowe konto klienta w Fitssey – przejdź do zakładki Klienci i kliknij przycisk , a następnie wypełnij formularz (możesz wykorzystać poniższy przykład lub wprowadzić własne, dowolne dane):

Nie akceptuj treści zgód dla tworzonego konta testowego.


4. Skontaktuj się z operatorem Paynow w celu uzyskania pełnej aktywacji konta.

Podaj następujące informacje:

 • adres strony studio z Regulaminem oraz Polityką Prywatności: (https://app.fitssey.com/{UUID}/frontoffice/signup – zastąp {UUID} identyfikatorem Twojego studio)
 • adres strony studio do logowania: (https://app.fitssey.com/{UUID}/frontoffice/login – zastąp {UUID} identyfikatorem Twojego studio)
 • testowe dane logowania klienta w celu dostępu do modułu sprzedażowego: (podaj dane logowania (email oraz hasło) dla utworzonego w punkcie 3 testowego konta klienta w Fitssey).
 • Unikatowy identyfikator studio znajdziesz w Fitssey, w zakładce Studio > Twoje studio.  5. Jeśli posiadasz już aktywny panel Paynow, zaloguj się na swoje konto, przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz sekcję Sklepy i punkty płatności.


  6. Kliknij utworzony wcześniej sklep, aby rozsunąć panel z informacjami, a następnie uzupełnij pole Adres powiadomień wpisując adres, który znajdziesz w dziale Studio > Metody płatności > Paynow w Fitssey:

  Ten punkt jest bardzo ważny – jeśli nie wprowadzisz poprawnego adresu powiadomień, Fitssey nie otrzyma potwierdzenia ukończenia płatności.

  7. Pozostająć w panelu Paynow, skopiuj Klucz dostępu do API oraz Klucz obliczania podpisu i wklej je w odpowiednie pola w Fitssey (w zakładce Studio > Metody płatności > Paynow).

  Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, na dole formularza pojawi się status Połączono!, a płatności będą dostępne dla klientów.


  Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z nami pod adresem hello@fitssey.com.