RODO, Fitssey i Ty

Oświadczenie: Poniższa treść ma jedynie charakter informacyjny. Zamieszczone informacje nie zastąpią porady prawnej. Aby mieć pewność, że Twoja firma jest przygotowana na wejście nowych przepisów, skontaktuj się z osobami oferującymi doradztwo w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Czym jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wejdzie w życie już 25 maja 2018 roku. Obejmie ono wszystkie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej, w których gromadzi się oraz przetwarza dane osobowe.

Jakie zmiany wprowadza RODO?

Nowe rozporządzenie ma za zadanie dać obywatelom UE większą kontrolę nad udostępnianymi danymi osobowymi. Nowe prawo reguluje między innymi, w jaki sposób organizacje oraz osoby mogą zbierać, wykorzystywać, czy usuwać dane personalne obywateli UE, a także:


  • dokładnie precyzuje, co jest dozwolone, a co nie
  • wprowadza rozszerzone pojęcie danych osobowych
  • ustala rygorystyczne wymagania odnośnie organizacji zmuszając je do wprowadzenia odpowiednich zmian
  • całkowicie ujednolica przepisy pośród wszystkich krajów UE
  • wprowadza wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Jakie kroki podjęliśmy w związku z nowymi przepisami?

Aby dać Ci większą kontrolę nad gromadzonymi danymi, wprowadziliśmy dodatkowe funkcje i udogodnienia, które pomogą Ci sprostać nowym wymaganiom.

Możliwość usunięcia konta

Zgodnie z prawem do bycia zapomnianym każdy Twój klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych, a co za tym idzie również usunąć swoje konto z aplikacji.

Użytkownik zostanie oznaczony jako usunięty, a dalsze wykorzystywanie jego danych będzie niezgodne z prawem.

Wybór otrzymywanych notyfikacji i powiadomień

Klient ma możliwość wybrania, które powiadomienia chce otrzymywać. Poza powiadomieniami systemowymi (o zarezerwowanych, anulowanych, czy odwołanych zajęciach oraz liście rezerwowej) może również wyrazić chęć otrzymywania Twojego newslettera. W przypadku braku zgody, wysyłanie takiemu użytkownikowi emaili lub smsów komercyjnych będzie niezgodne z przepisami.

Zgody

Każdy klient ma wgląd do nowego działu, w którym znajdzie wszystkie zgody wymagane (lub nie) przez Twoje studio. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na konkretny dokument, a jego decyzja powinna być respektowana. Wyjątkiem jest Regulamin oraz Polityka Prywatności – w przypadku tych dwóch dokumentów nie jest możliwe usunięcie zgody, a jej brak równoznaczny jest z chęcią usunięcia konta z systemu.

Aby dowiedzieć się jak ustawić zgody w Twoim studio, przejdź tutaj.

Prawo do wglądu w dane

Klienci mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich zmiany z poziomu panelu klienta. Dodatkowo każdy klient ma prawo skontaktować się ze studio oraz poprosić o wyszczególnienie danych gromadzonych na ich temat.

Jakie kroki Ty powinieneś podjąć?

Przede wszystkim należy wyjaśnić naszą rolę.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych (ADO), ponieważ utworzyłeś u nas konto firmowe. Ty natomiast, jesteś administratorem danych osobowych dla swoich klientów i pracowników.

Tworząc u nas konta klientów i pracowników, powierzasz nam przetwarzanie danych osobowych, oznacza to, że nie wykorzystujemy tych danych do własnych celów.

Co powinieneś zrobić jako administrator danych osobowych swoich klientów i pracowników?

  1. Upewnij się, że Regulamin oraz Polityka Prywatności Twojego studio są aktualne i zgodne z wymaganiami RODO.
  2. Upewnij się, że przetwarzasz dane osobowe swoich klientów zgodnie z ich oczekiwaniami (np. nie wysyłaj wiadomości do klientów, którzy nie wyrazili na to zgody).
  3. Wykonaj audyt w swojej firmie i upewnij się, że spełniasz wszelkie wymogi wyszczególnione przez RODO.