Automatyczne przypomnienie o płatności

Ostatnia modyfikacja: 26 września 2018

Jeśli przypisałeś klientowi kartę, płatność lub kontrakt ze statusem Do zapłaty później lub Zaplanowano oraz konkretną datą płatności, system w ustalonym przez Ciebie dniu wyśle wiadomość email informującą o konieczności dokonania płatności za dany produkt.W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni aplikacja wyśle klientowi upomnienie dotyczące zaległej płatności.System będzie wysyłał powiadomienia co 7 dni do czasu kiedy płatność zostanie uregulowana przez klienta lub gdy status transakcji zostanie zmieniony przez studio na Zapłacono.


Informacje dotyczące wysłanych oraz kolejnych zaplanowanych powiadomień pojawią się w profilu klienta, w dziale Transakcje, po wysłaniu pierwszej wiadomości.