Jak dodać kartę dla klienta?

Ostatnia modyfikacja: 07 października 2022

Aby dodać klientowi karnet, przejdź do zakładki Klienci, a następnie wyszukaj klienta, któremu chcesz przypisać nowy karnet i kliknij przycisk Profil.

W profilu klienta przejdź do zakładki Zakupy, kliknij dział Karty, a następnie przycisk Dodaj i wybierz jedną z dostępnych kart.

W nowym oknie otworzy się punkt sprzedaży. W tym miejscu masz możliwość zmiany domyślnych ustawień karnetu – aby to zrobić, kliknij ikonę ołówka znajdującą się obok karnetu. Możesz zmienić takie ustawienia jak: domyślna nazwa karnetu, cena, typ sesji, data aktywacji oraz ważności – zmiany zostaną zastosowane wyłącznie dla tego karnetu przypisanego dla klienta.

Jeśli wprowadziłeś wszystkie potrzebne zmiany, potwierdź sprzedaż, wybierając metodę, którą zapłacił klient: terminal, gotówka, przelew bankowy lub portfel.

Jak dodać niezapłaconą kartę?

Sposób 1 (z datą płatności ustaloną na dziś):

Aby dodać kartę, która będzie się wyświetlała w profilu klienta jako Niezapłacona, wprowadź wartość 0 (zero) w polu Do zapłaty teraz znajdującym się w dolnej części punktu sprzedaży.

Ta zmiana spowoduje, że w polu Do zapłaty później pojawi się pełna cena karnetu.
Zakończ dodawanie karty, klikając przycisk Potwierdź.

Termin płatności zostanie ustalony na dziś i klient otrzyma powiadomienie mailowe.Sposób 2 (z własną datą płatności):

Aby ustalić termin płatności dla klienta, kliknij ikonę menu znajdującą się obok zamówienia, a następnie wybierz opcję Do zapłaty później.

Domyślna data płatności to data sprzedaży karty, jednak możesz ustalić własny termin płatności, klikając ponownie ikonę menu , a następnie wybierając opcję Edytuj. W nowym oknie, w polu Płatne do wprowadź wybraną przez siebie datę i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Zgodnie z ustaloną datą, klient otrzyma automatyczne powiadomienie email informujące o konieczności uregulowania należności. W przypadku braku płatności ze strony klienta, system wyśle upomnienie przypominające o płatności co 7 dni (dowiedz się więcej o automatycznych powiadomieniach)

.

W dolnej części punktu sprzedaży pojawi się podsumowanie, informujące o wysokości kwoty do zapłaty. Zakończ dodawanie karty, klikając przycisk Potwierdź.

Zakładka „Transakcje”

Status transakcji można kontrolować w zakładce Transakcje, w profilu klienta. Jeśli klient opłaci kartę, status zostanie zmieniony na Zapłacono.Informacja o nieuregulowanej płatności będzie również widoczna dla klienta w jego profilu.W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni klient otrzyma upomnienie w postaci wiadomości email, a informacja w profilu zmieni kolor na czerwony.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób klient może samodzielnie uregulować należności.