Czym są kursy i jak je utworzyć?

Ostatnia modyfikacja: 05 lutego 2023

Kursy pozwalają Ci oferować wszelkiego rodzaju wydarzenia specjalne odbywające się w Twoim studio np. warsztaty, szkolenia, kolonie, krótkie kursy. Klient ma możliwość zarezerwowania wybranych przez siebie kursów z grafiku.

Jak utworzyć kursy?

Aby rozpocząć tworzenie kursów, przejdź do zakładki Usługi, a następnie wybierz dział Menedżer kursów. Aby utworzyć pierwsze wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj i wypełnij pola:

Nazwa – podaj nazwę wydarzenia (np. „Warsztat w plenerze”, „Kurs Jogi od Podstaw”, „Półkolonie dla dzieci”).

Poziom trudności – wybierz poziom trudności tworzonych zajęć.

Kategorie – wybierz, do której kategorii chcesz przypisać zajęcia.

Publiczny opis – możesz wprowadzić informacje na temat wydarzenia, aby zachęcić klientów do rezerwacji.

Rezerwacje na przyszłość – liczba dni, na które klienci będą mogli się zapisać z wyprzedzeniem. Jeśli wydarzenie odbywa się za kilka miesięcy i chcesz, aby klienci mogli się zapisywać już teraz, ustaw odpowiednio duży czas rezerwacji.

Zamknij zapisy przed rozpoczęciem – moment zamknięcia zapisów na zajęcia dla klientów.Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Dodaj. Wydarzenie zostało utworzone, teraz możesz zaplanować dla niego wystąpienia na konkretne dni i godziny.

Jak dodać wystąpienia dla kursu?

Aby rozpocząć planowanie grafiku, musisz najpierw utworzyć przynajmniej jedną lokalizację.


Aby zaplanować grafik dla utworzonych zajęć, kliknij znajdującą się obok nich ikonę edycji grafiku .W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj grafik i wybierz typ kursu, a następnie potwierdź przyciskiem Dodaj:

Pozwól na zapisy wyłącznie na cały kurs – jeśli wydarzenie składa się z wielu dat i można je rezerwować wyłącznie w całości.

Pozwól na zapisy wyłącznie na poszczególne daty – jeśli wydarzenie składa się z jednej lub kilku dat i klient może się zapisać na dowolną z nich.

Pozwól na zapisy na cały kurs i poszczególne daty – jeśli klient może się zapisać zarówno na wybraną pojedynczą datę, jak i całe wydarzenie (np. w niższej cenie).

Gdy wybrałeś już typ kursu, kliknij utworzony panel grafiku, a następnie przycisk Dodaj wystąpienia i uzupełnij informacje:Data rozpoczęcia – ustal, kiedy zajęcia odbędą się po raz pierwszy.

Data zakończenia – wprowadź datę zakończenia zajęć.

Powtarza się w – zaznacz dni, w których odbywają się zajęcia.

Czas rozpoczęcia oraz czas zakończenia – ustaw godziny trwania zajęć.

Nauczyciel – wybierz osobę prowadzącą zajęcia.

Lokalizacja – wybierz lokalizację, w której odbywają się zajęcia.

Całkowita liczba miejsc – podaj łączną liczbę dostępnych miejsc.

Liczba miejsc dla FrontOffice – ustal liczbę miejsc, które mogą być samodzielnie zarezerwowane przez klientów (jeśli ustawisz 0 miejsc dla FrontOffice, zapisy będą możliwe wyłącznie od strony pracownika, a na grafiku widocznym dla klientów pojawi się informacja „Brak miejsc”).

Darmowe zajęcia – zaznacz tę opcję, jeśli zapis na zajęcia jest darmowy i nie wymaga zakupu karnetu.

Wirtualne zajęcia – zaznacz tę opcję, jeśli zajęcia są prowadzone w formie transmisji online.

Kolor wyróżnienia – możesz wyróżnić zajęcia na grafiku przy użyciu dostępnych kolorów.

Jeśli wydarzenie odbywa się w różne dni, o różnych godzinach, należy stworzyć wystąpienia dla każdego z dni oddzielnie. Np. najpierw planujemy wystąpienie na wtorek o godzinie 17:00, a następnie tworzymy kolejne wystąpienie dla czwartku na godzinę 15:00.


Po uzupełnieniu pól kliknij przycisk Dodaj. Wystąpienia zostały zaplanowane.


Jak przypisać karnety do kursu?

Aby Twoi klienci mogli się zapisać na kurs, musi on posiadać przypisane karnety. Ponownie kliknij utworzony kurs i tym razem wybierz zakładkę Przypisane karnety, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj karnetami, aby dodać jeden z utworzonych wcześniej karnetów.


Jeśli tworząc kurs, wybrałeś opcję Pozwól na zapisy wyłącznie na cały kurs lub Pozwól na zapisy na cały kurs i poszczególne daty, pamiętaj, że karnet musi mieć minimalnie tyle sesji ile jest dat w kursie – w przeciwnym wypadku, klient nie będzie mógł się zapisać na całość.

Jeśli nie utworzyłeś jeszcze karnetów dla kursu, najpierw przejdź do działu Usługi > Karty, aby je stworzyć (dowiedz się, jak utworzyć karnet) i dopiero wróć je przypisać.