Jak utworzyć lokalizację?

Ostatnia modyfikacja: 02 grudnia 2018

Aby dodać nową lokalizację, zaloguj się na swoje konto menadżera. Wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Lokalizacje.

Po kliknięciu przycisku Dodaj lokalizację zostanie wyświetlony formularz z podstawowymi polami do wypełnienia.

  • Nazwa lokalizacji. Sugerujemy, aby nazwa wskazywała na wybraną lokalizację, na przykład poprzez nazwę ulicy lub dzielnicy.
  • Typ lokalizacji. Do wyboru są dwa rodzaje lokalizacji: standardowa (pomieszczenie) oraz zewnętrzna (np. plener).

 
To wszystko. Nowa lokalizacja została właśnie dodana do systemu.

Rodzaje lokalizacji

W Fitssey wyróżniamy dwa rodzaje lokalizacji: standardowe oraz zewnętrzne. Standardowa lokalizacja to taka, która posiada konkretny adres, np. studio, do którego można dodać jedno lub więcej dostępnych pomieszczeń. Zewnętrzna lokalizacja to np. park lub boisko na którym organizowane są zajęcia.

Ustawienia zaawansowane

Aby edytować zaawansowane ustawienia lokalizacji należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się obok nazwy danej lokalizacji. W nowym oknie możemy edytować takie ustawienia jak:

  • Nazwa lokalizacji.
  • Adres. Jeśli lokalizacja posiada standardowy adres, jeśli nie, poniżej masz możliwość dodania współrzędnych dla danej lokalizacji.
  • Numer telefonu.
  • Typ lokalizacji. Możesz zawsze dokonać zmiany rodzaju lokalizacji na standardową/zewnętrzną.
  • Aktywny. Masz możliwość dezaktywacji lokalizacji jeśli nie będzie już używana.
  • Mapa pokazująca umiejscowienie twojej lokalizacji.
  • Współrzędne. Jeśli twoja lokalizacja nie posiada domyślnego adresu, możesz podać współrzędne pod które powinni się udać twoi uczniowie.

Pomniejszona wersja mapy pokazującej położenie twojej lokalizacji będzie widoczna dla twoich klientów w FrontOffice™ po kliknięciu nazwy lokalizacji na grafiku.

Tworzenie pomieszczeń dla lokalizacji

Jeśli twoje studio posiada więcej niż jedno pomieszczenie, możesz je skonfigurować w Fitssey, dzięki temu będziesz mieć możliwość przypisywania klas do konkretnych pomieszczeń.

W tym celu należy utworzyć Lokalizację standardową, przejść do ustawień zaawansowanych klikając przycisk Edytuj a następnie wybrać zakładkę Pomieszczenia z górnego menu. Aby utworzyć nowe pomieszczenie kliknij przycisk Dodaj pomieszczenie, podaj jego nazwę a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Twoje pomieszczenie zostało właśnie utworzone, od teraz możesz go używać przy tworzeniu nowych klas lub kursów.

Zakładka Pomieszczenie pojawia się wyłącznie dla lokalizacji standardowych. Lokalizacje zewnętrzne nie posiadają możliwości konfiguracji pomieszczeń.