Jak utworzyć lokalizację?

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2022

Wybierz z dostępnego po lewej stronie menu, zakładkę Lokalizacje, a następnie kliknij przycisk Dodaj i wypełnij pola:

Nazwa – wprowadź nazwę dla lokalizacji, która będzie wyświetlana klientom (np. nazwa studio, nazwa ulicy lub dzielnicy).

Rodzaj lokalizacji – wybierz jeden z dostępnych typów: Obiekt lub Plener (ta informacja będzie dostępna wyłącznie dla Ciebie z poziomu BackOffice).

Obrazek – możesz dodać zdjęcie przedstawiające Twoją lokalizację.

Adres – podaj dokładny adres lokalizacji.

Wskazówki dojazdu – jeśli adres jest trudny do znalezienia, możesz dodać wskazówki, które ułatwią dotarcie Twoim klientom (wskazówki pojawiają się na grafiku oraz w mailu potwierdzającym rezerwację).

Telefon biurowy – podaj numer telefonu, pod którym klient będzie mógł się z Tobą skontaktować (numer telefonu będzie widoczny na grafiku oraz w mailu potwierdzającym rezerwację).

Pokaż mapę – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby mapa z adresem była widoczna na grafiku. Możesz również manualnie przesunąć pinezkę, aby dokładniej wskazywała wprowadzony przez Ciebie adres.

Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Dodaj. Nowa lokalizacja została utworzona.

Pomniejszona wersja mapy pokazującej położenie twojej lokalizacji będzie widoczna dla twoich klientów w FrontOffice™ po kliknięciu nazwy lokalizacji na grafiku, jeśli zaznaczono opcję Pokaż mapę.

Jak utworzyć pomieszczenie dla lokalizacji?

Jeśli twoje studio posiada więcej niż jedno pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia, możesz je skonfigurować w Fitssey, dzięki temu będziesz mieć możliwość przypisywania zajęć do konkretnych pomieszczeń.

Aby utworzyć pomieszczenia dla lokalizacji, kliknij ikonę pomieszczeń znajdującą się obok danej lokalizacji, a następnie w nowym oknie kliknij przycisk Dodaj i wypełnij pola:

Nazwa – wprowadź nazwę pomieszczenia (np. Gabinet masażu lub Sala treningowa).

Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Dodaj. Nowa pomieszczenie zostało utworzone.

Stworzenie oddzielnych pomieszczeń jest szczególnie ważne w przypadku, gdy prowadzisz różne typy zajęć równocześnie – terminy i godziny zajęte w danym pomieszczeniu przez klasy (lub kursy) nie będą dostępne do rezerwacji wizyt (zajęć indywidualnych).