Tworzenie i edycja kursów

Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2017

Tworzenie kursów

Aby rozpocząć tworzenie kursu wybierz zakładkę Kursy.

Wszystkie kursy, podobnie jak klasy, są pogrupowane w kategorie, to znaczy, że jeśli w twojej szkole/studio odbywają się kursy lub warsztaty z jogi, pilatesu i tańca, możesz utworzyć osobną kategorię dla każdego z nich (Dowiedz się więcej o zarządzaniu kategoriami oraz ich funkcji). Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Dodaj kategorię, wpisać nazwę kategorii i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Teraz posiadasz już możliwość dodawania nowych kursów dla danej kategorii. Aby dodać swój pierwszy kurs kliknij przycisk Dodaj kurs, wypełnij wymagane pola podając nazwę kursu, poziom trudności kursu (Dowiedz się więcej o zarządzaniu poziomai trudności) oraz kategorię kursu. Twój kurs został właśnie utworzony i znajduje się na liście dostępnych kursów.

Edycja kursu

Po kliknięciu na uprzednio utworzoną klasę rozwinie się panel z dostępnymi ustawieniami. Masz możliwość edycji następujących elementów:

  • Nazwa kursu.
  • Opis kursu, który będzie dostępny dla twoich klientów na liście kursów.
  • Kategoria, do której należy kurs.
  • Zapisy dostępne naprzód – ilość dni naprzód, w trakcie których klienci będą mogli dokonać rezerwacji na dany kurs (np. jeśli jest to 7 dni, twoi klienci będą mogli zapisywać się na zajęcia do 7 dni naprzód od dziś.
  • Czas na anulowanie zajęć – czas przewidziany na anulowanie rezerwacji na dane zajęcia przez twojego klienta (np. do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć). Jeśli klient anuluje swoją rezerwację w przewidzianym czasie nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli jednak anulowanie nastąpi po tym czasie, sesja pobrana z karnetu nie zostanie zwrócona twojemu klientowi.
  • Poziom trudności. W każdej chwili możesz zmienić poziom trudności dla danego kursu.
  • Aktywny – masz możliwość wyłączenia wybranego kursu, spowoduje to, że kurs i wszystkie jego wystąpienia znikną z listy kursów dostępnych dla klientów. W dowolnej chwili możesz tu powrócić i go ponownie włączyć.
  • Zdjęcie, które pojawi się obok nazwy i opisu na liście kursów.

Aby dokonać edycji któregokolwiek z powyższych elemnetów, należy kliknąć znajdującą się obok ikonę ołówka, wpisać nowe informacje oraz potwierdzić przyciskiem.