Lista klientów

Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2021

Przejdź do zakładki Klienci, aby przejrzeć listę klientów zarejestrowanych w Twoim studio.

Wyszukiwanie

Użyj pola wyszukiwania znajdującego się w tabeli, aby znaleźć odpowiedniego klienta — możesz wyszukać klienta wprowadzając jego imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub ID.Filtry

Aby wyfiltrować interesująca Cię grupę klientów, np. osób pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, kliknij przycisk Filtruj, a następnie wybierz opcję Wiek i zaznacz 25-34.

W ten sposób łatwiej odnajdziesz interesującą Cię grupę klientów, aby np. wyeksportować ich jako odbiorców dla Twojej kampanii marketingowej.Prospekty

Prospekty pozwolą Ci przeglądać dodatkowe informacje na temat Twoich klientów oraz w szybki sposób je edytować. Np. przechodząc do prospektu Adres możesz sprawdzić pełny adres zamieszkania Twoich klientów i w łatwy sposób uzupełnić brakujące informacje.Eksport listy klientów do marketingu

Jeśli już posiadasz wybraną listę klientów, kliknij przycisk Eksportuj i wybierz jedną z dostępnych opcji:

Eksportuj widoczne – wyeksportowane zostaną wyłącznie wiersze wyników widoczne na stronie.

Eksportuj zaznaczone – jeśli zaznaczałeś klientów manualnie, wyeksportowane zostaną wyłącznie zaznaczone osoby.

Eksportuj wszystkie – wyeksportowani zostaną wszyscy klienci z listy.

W nowym oknie kliknij przycisk Eksportuj. Klienci zostali zapisani do schowka Fitssey.
Aby wykorzystać skopiowanych klientów jako odbiorców dla swojej kampanii, przejdź do zakładki Usługi i wybierz kartę Marketing. Przejdź do komponowania utworzonej wcześniej kampanii lub stwórz nową (dowiedz się więcej na temat tworzenia kampanii tutaj).

W kroku Odbiorcy wybierz opcję Ze schowka Fitssey. Skopiowana lista klientów została dodana jako odbiorcy Twojej kampanii.