Co to jest kontrakt i jak go utworzyć?

Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2024

Kontrakty pozwalają tworzyć, a następnie przypisywać klientom członkostwa trwające określony czas. Dzięki temu suma za całe zajęcia zostaje podzielona na wybraną liczbę rat, a klient zobowiązany jest uiszczać płatność zgodnie z harmonogramem, o czym system będzie regularnie przypominać.

Jeśli posiadasz grupę stałych klientów lub prowadzisz zajęcia w trybie semestralnym (np. wrzesień – czerwiec) możesz przypisać takim osobom kontrakty, a dodatkowo przy ich użyciu zapisać klientów np. na cały rok naprzód. System wygeneruje i zaplanuje przyszłe płatności, które klient sukcesywnie będzie spłacać, Tobie natomiast pozostanie jedynie sprawdzać obecność na zajęciach i oznaczać ją w systemie.

Jak utworzyć kontrakt?

1. Przejdź do działu Usługi i wybierz kartę Kontrakty.

2. Kliknij przycisk plus Dodaj, a następnie wypełnij informacje:

Nazwa – wpisz nazwę dla kontraktu (np. Kontrakt Roczny Basic)

Dzień rozpoczęcia kontraktu – wybierz domyślną datę rozpoczęcia kontraktu: data sprzedaży lub pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Datę tę możesz modyfikować podczas dodawania kontraktu do konta klienta.

Rodzaj kontraktu – wybierz, który typ kontraktu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Liczba rat – podaj z ilu rat, powinien się składać kontrakt (np. 10, jeśli umowa z klientem ma się składać z 10 płatności).

Powtarzaj ratę co – wybierz częstotliwość powtarzania płatności (np. 1 miesiąc dla standardowych comiesięcznych płatności).

Produkty – wybierz jakie produkty będą wchodzić w skład kontraktu. Istnieją dwa rodzaje produktów: Karty i Płatności.
Prawidłowo utworzony kontrakt powinien posiadać przynajmniej jedną kartę przypisaną do każdej raty, dzięki temu klient otrzyma wejściówki na cały okres trwania kontraktu. Płatności natomiast mogą być wykorzystane do pobrania od klienta dodatkowej opłaty (np. opłaty administracyjnej lub tzw. wpisowego). Płatności skonfigurujesz w dziale Usługi > Dodatkowe płatności.

Po wypełnieniu wszystkich informacji, zatwierdź kontrakt przyciskiem Dodaj.

Prawidłowo utworzony kontrakt powinien posiadać przynajmniej jedną kartę przypisaną do każdej raty.

 

W naszym przykładzie utworzyliśmy Kontrakt Roczny składający się z 10 rat powtarzanych co 1 miesiąc.W skład kontraktu wchodzi karta Taniec powtarzana z każdą ratą (to znaczy, że klient podczas trwania całego kontraktu otrzyma 10 takich kart) oraz Wpisowe przypisane do pierwszej raty (płatne jednorazowo).Podsumowując, całkowity koszt kontraktu wyniesie klienta 2350 zł i zostanie on podzielony na 10 rat.