Co to jest kontrakt i jak go utworzyć?

Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2019

Kontrakty pozwalają tworzyć, a następnie przypisywać klientom członkostwa trwające określony czas. Dzięki temu suma za całe zajęcia zostaje podzielona na wybraną liczbę rat, a uczeń zobowiązany jest uiszczać płatność zgodnie z harmonogramem, o czym system będzie regularnie przypominać.

Jeśli posiadasz grupę stałych uczniów/klientów lub prowadzisz zajęcia w trybie semestralnym (np. wrzesień – czerwiec) możesz takim osobom przypisać kontrakty, a dodatkowo przy ich użyciu zapisać klientów np. na cały rok naprzód. System wygeneruje i zaplanuje przyszłe płatności, które uczeń sukcesywnie będzie spłacać, Tobie natomiast pozostanie jedynie sprawdzać obecność na zajęciach i oznaczać ją w systemie.

Jak utworzyć kontrakt?

Aby rozpocząć tworzenie kontraktów, wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Usługi, a następnie kliknij Kontrakty.
Aby utworzyć nowy kontrakt, kliknij przycisk plus , a następnie wypełnij formularz.

 

Nazwa – wpisz nazwę dla kontraktu (np. Kontrakt Roczny Basic)

Liczba rat – podaj z ilu rat, powinien się składać kontrakt (np. 10, jeśli umowa z klientem ma się składać z 10 płatności)

Powtarzaj ratę co – wybierz częstotliwość powtarzania płatności (np. 1 miesiąc dla standardowych comiesięcznych płatności)

Dzień rozpoczęcia kontraktu – wybierz domyślną datę rozpoczęcia kontraktu: data sprzedaży lub pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Datę tę możesz modyfikować podczas dodawania kontraktu do konta klienta.

Produkty – wybierz jakie produkty będą wchodzić w skład kontraktu. Istnieją dwa rodzaje produktów: Karty i Płatności.
Prawidłowo utworzony kontrakt powinien posiadać przynajmniej jedną kartę przypisaną do każdej raty, dzięki temu klient otrzyma wejściówki na cały okres trwania kontraktu. Płatności natomiast mogą być wykorzystane do pobrania od klienta dodatkowej opłaty (np. opłaty administracyjnej lub tzw. wpisowego).

Po wypełnieniu wszystkich informacji, zatwierdź kontrakt przyciskiem Dodaj.

Prawidłowo utworzony kontrakt powinien posiadać przynajmniej jedną kartę przypisaną do każdej raty.

 

W naszym przykładzie utworzyliśmy Kontrakt Roczny składający się z 10 rat powtarzanych co 1 miesiąc.W skład kontraktu wchodzi karta Taniec powtarzana z każdą ratą (to znaczy, że klient podczas trwania całego kontraktu otrzyma 10 takich kart) oraz Wpisowe przypisane do pierwszej raty (płatne jednorazowo).Podsumowując, całkowity koszt kontraktu wyniesie klienta 2350 zł i zostanie on podzielony na 10 rat.