Restrykcje kodów zniżkowych

Ostatnia modyfikacja: 23 października 2023

Ustawienia restrykcji pozwolą Ci zlimitować dostępność danego kodu dla klientów według wybranych kryteriów.

Jak zmienić ustawienia restrykcji?

1. Przejdź do działu Usługi > Kody zniżkowe.

2. Następnie kliknij ikonę tarczy znajdującą się obok wybranego kodu zniżkowego.


Dostępny dla wybranych kart

Aby kod zniżkowy działał tylko z wybranymi kartami, zaznacz opcję Dostępny tylko dla określonych kart. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Kod zniżkowy może być wykorzystany przy zakupie poniższych kart – klienci będą mogli użyć kodu tylko podczas zakupu ustalonych karnetów.

2. Kod zniżkowy nie może być wykorzystany przy zakupie poniższych kart – klienci nie będą mogli skorzystać z kodu podczas zakupu wyznaczonych karnetów.W naszym przykładzie kodu można użyć jedynie kupując Karnet Open.

Zaznacz odpowiednie karty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Dostępny dla klientów z aktywną kartą

Aby kod zniżkowy był dostępny wyłącznie dla klientów, którzy mają jakąkolwiek lub konkretną aktywną kartę, zaznacz opcję Dostępny tylko dla klientów posiadających aktywną kartę. Do wyboru masz trzy możliwości:

1. Kod zniżkowy może być wykorzystany przez klientów posiadających jakąkolwiek kartę – klienci będą mogli użyć kodu, jeśli posiadają dowolną aktywną kartę w swoim profilu.

2. Kod zniżkowy może być wykorzystany przez klientów posiadających jedną z wybranych kart – pozwoli Ci ustalić jaką aktywną kartę (lub jedną z kart) klient powinien już posiadać, aby skorzystać z kodu.

2. Kod zniżkowy nie może być wykorzystany przez klientów posiadających jedną z wybranych kart – określ, posiadanie, której karty nie pozwoli na skorzystanie z kodu.W naszym przykładzie kodu mogą użyć klienci posiadający aktywną kartę Karnet miesięczny.

Zaznacz odpowiednie karty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Dostępny dla wybranych metod płatności

Aby kodu można było użyć wyłącznie, używając określonej metody płatności, zaznacz opcję Dostępny tylko przy użyciu określonych metod płatności. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Kod zniżkowy może być wykorzystany przy użyciu poniższych metod płatności – klienci będą mogli użyć kodu tylko, jeśli wybiorą jedną ze wskazanych metod płatności.

2. Kod zniżkowy nie może być wykorzystany przy użyciu poniższych metod płatności – klienci nie będą mogli użyć kodu, jeśli wybiorą jedną z tych metod.W naszym przykładzie kodu nie będzie można użyć, płacąc Gotówką.

Zaznacz odpowiednie metody i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.