Ustawienia podatku

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2022

Domyślne ustawienia podatku pozwolą Ci zdefiniować stawki obowiązujące w Twoim studio. Stawki podatku wykorzystywane są podczas tworzenia produktów – poprawne ustawienia konieczne są do generowania prawidłowych raportów finansowych.

Jak utworzyć stawki podatku w studio?

Aby rozpocząć tworzenie stawek podatku, przejdź do zakładki Studio, a następnie wybierz dział Twoje studio i kliknij Ustawienia podatku. Aby utworzyć nową stawkę, kliknij przycisk Dodaj i wypełnij pola:

Nazwa – podaj nazwę dla danej stawki (np. „23% PTU”)

Podatek – wprowadź wysokość stawki (np. „23”)

Ustaw jako domyślny – zaznacz tę opcję, jeśli ta stawka powinna być zawsze domyślnie wybrana podczas tworzenia nowych produktów. Warto ustawić jako domyślną, stawkę, której używamy najczęściej.

Jeśli nie jesteś czynnym płatnikiem podatku VAT, wprowadź stawkę 0%.


Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Zapisz. Stawka podatku została utworzona.

Jak usunąć istniejącą stawkę podatku?

Aby usunąć jedną z utworzonych wcześniej stawek podatku, przejdź do zakładki Studio, a następnie wybierz dział Twoje studio i kliknij Ustawienia podatku. Aby usunąć stawkę, kliknij ikonę menu znajdującą się obok wybranej stawki, a następnie z dostępnej listy wybierz opcję Usuń.

Na ekranie wyświetli się komunikat „Przeniesiono do kosza”, a stawka zostanie usunięta z listy.