Pobieranie kaucji od klientów

Ostatnia modyfikacja: 01 marca 2023

Funkcjonalność portfela pozwala klientom wpłacać kaucję dla karnetów, które tego wymagają, a studio potrącać ją w przypadku nieobecności, późnego anulowania lub innego zdarzenia.

Ze względu na przeznaczenie tej funkcjonalności, wpłaty na portfel mogą być dokonane przez klientów wyłącznie przy użyciu płatności online – klient nie ma możliwości doładowania portfela poprzez wybranie płatności przelewem tradycyjnym lub gotówką.

Jak utworzyć opłatę karną?

Opłata karna będzie automatycznie pobierana z karnetu klienta w przypadku nieobecności lub późnego anulowania (zarówno, gdy klient anuluje samodzielnie, jak również, gdy pracownik ustawi odpowiedni status na liście obecności).
Możesz utworzyć opłaty w różnych kwotach dla różnych karnetów.

Przejdź do zakładki Usługi i wybierz dział Dodatkowe płatności, a następnie kliknij przycisk i wypełnij pola:

Nazwa – podaj nazwę opłaty, która będzie widoczna dla klienta (np. „Kaucja”, „Opłata karna”, „Opłata za nieobecność/późne anulowanie”).

Cena – wpisz kwotę, która będzie pobierana z portfela klienta.

Stawka podatku – wybierz stawkę, która Cię obowiązuje.

Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Dodaj.

Jak ustawić wymaganą kaucję dla karnetu?

Przejdź do zakładki Usługi i wybierz dział Karty, a następnie na liście kart kliknij ikonę tarczy znajdującą się obok wybranego karnetu.

Na końcu listy znajdziesz możliwość włączenia kaucji – zaznacz pole Karta wymaga wpłaty kaucji na portfel i uzupełnij pola:

Wysokość kaucji – podaj kwotę, którą klient będzie musiał wpłacić, aby móc rezerwować zajęcia przy użyciu tej karty.

Minimalne saldo portfela – gdy saldo portfela spadnie poniżej tej kwoty, klient będzie musiał uzupełnić portfel do pełnej wartości kaucji, aby móc znów rezerwować zajęcia (może to być taka sama kwota jak wysokość kaucji lub niższa).

Opłata karna – wybierz utworzoną wcześniej opłatę karną – pamiętaj, że opłata karna nie powinna być wyższa niż wysokość kaucji.

Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Zapisz.


W naszym przykładzie, kaucja wynosi 60 zł, a opłata karna 30zł, oznacza to, że klient będzie mógł być 2 razy nieobecny lub anulować zbyt późno zanim będzie musiał ponownie uzupełnić portfel.

Jak to działa?

1. Przed zakupem karnetu (lub przed jego użyciem, jeśli już posiada karnet) klient zostanie poproszony o wpłatę ustalonej kwoty kaucji na portfel.2. W przypadku nieobecności lub późnego anulowania system automatycznie pobiera z portfela klienta opłatę karną o ustalonej kwocie. Opłata pobierana jest w przypadku, gdy klient samodzielnie anuluje zbyt późno. Jeśli to pracownik ustawia dla danej rezerwacji status „późne anulowanie” lub „nieobecny”, system poprosi o potwierdzenie pobrania kaucji.
3. Klient może rezerwować zajęcia dopóki wartość jego portfela nie spadnie poniżej ustalonego minimalnego salda.

4. Gdy wartość portfela spadnie poniżej minimalnego salda, chcąc dokonać kolejnej rezerwacji, klient zostanie poproszony o uzupełnienie portfela do pełnej wartości kaucji tak, jak w przypadku pierwszej wpłaty.