Role i uprawnienia pracowników

Ostatnia modyfikacja: 28 czerwca 2019

Uprawnienia pozwolą Ci ustawić do jakich części aplikacji mają dostęp konkretni pracownicy. W Fitssey istnieją trzy domyślne role, które posiadają przypisane podstawowe uprawnienia: Menedżer, Nauczyciel oraz Recepcjonista. Masz możliwość edycji uprawnień dla istniejących ról lub utworzenia swoich własnych.

Pamiętaj, że jako właściciel masz dostęp do całej aplikacji oraz dodatkowych elementów, których nie można przypisać pracownikom.

Jak utworzyć nową rolę?

Aby rozpocząć tworzenie ról, wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Studio. W nowym oknie wybierz kartę Bezpieczeństwo, a następnie kliknij zakładkę Uprawnienia.

Aby utworzyć nową rolę, kliknij przycisk plus , a następnie wpisz nazwę dla swojej roli i kliknij przycisk Dodaj. Nowa rola została utworzona, teraz możesz przejść do ustawień uprawnień.

Jak zmienić uprawnienia dla danej roli?

Przejdź do listy ról, a następnie kliknij ikonę zarządzania obok wybranej roli. W nowym widoku pojawi się lista dostępnych uprawnień, które można włączyć lub wyłączyć dla danej roli.

Dodatkowo masz możliwość zastosowania zmian dla wszystkich pracowników już posiadających daną rolę poprzez zaznaczenie pola wyboru „Zastosuj wprowadzone zmiany dla wszystkich pracowników posiadających tę rolę”.

Po ukończeniu edycji, zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

Jak zmienić uprawnienia dla konkretnego pracownika?

Aby zmodyfikować ustawienia wyłącznie dla wybranego pracownika, przejdź do profilu pracownika, a następnie kliknij dział Uprawnienia. W nowym widoku pojawi się lista dostępnych uprawnień, które możesz dowolnie zmodyfikować dla danego pracownika (zmiany nie będą miały wpływu na innych pracowników posiadających daną rolę). Po ukończeniu edycji, zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.