Jak usunąć kartę?

Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2020

Jak usunąć istniejącą kartę?

Aby usunąć jedną z utworzonych wcześniej kart, przejdź do zakładki Usługi, a następnie wybierz dział Karty. Aby usunąć kartę, kliknij ikonę menu znajdującą się obok wybranej karty, a następnie z dostępnej listy wybierz opcję Usuń.


Na ekranie wyświetli się komunikat „Przeniesiono do kosza”, a karta zostanie usunięta z listy kart.