Opłacanie niezapłaconych zajęć z profilu klienta

Ostatnia modyfikacja: 15 sierpnia 2022

Niezapłacone zajęcia to takie, na które zapisano klienta bez użycia karty (karnetu). Możesz uregulować tego typu zajęcia bezpośrednio z profilu klienta.

Jak opłacić pojedyncze niezapłacone zajęcia z profilu klienta?

Aby opłacić zajęcia, przejdź do profilu wybranego klienta i wybierz zakładkę Grafik. Kliknij ikonę menu znajdującą się przy zajęciach, które zamierzasz opłacić, a następnie wybierz opcję Opłać.


a). Jeśli klient posiada jakiekolwiek pasujące karty, pojawi się okienko z możliwością wybrania jednej z kart klienta:
b). Jeśli klient nie posiada karty pasującej do zajęć, pojawi się okienko z możliwością dodania nowej karty:
Kliknij przycisk Dodaj kartę, aby przejść do punktu sprzedaży i dodać klientowi nową kartę.


Jeśli data aktywacji będzie późniejsza niż data zajęć, system zaproponuje przesunięcie daty aktywacji dla danej karty.
Wybierz kartę klienta i kliknij przycisk Opłać, aby opłacić zajęcia.

Jak opłacić wiele niezapłaconych zajęć z profilu klienta?

Aby opłacić zajęcia, przejdź do profilu wybranego klienta i wybierz zakładkę Grafik. Zaznacz zajęcia, które zamierzasz opłacić, a następnie kliknij ikonę portfela znajdującą się nad daną tabelą.


a). Jeśli klient posiada jakiekolwiek pasujące karty, w nowym oknie będzie miał możliwość potwierdzenia chęci opłacenia wybranych zajęć:b). Jeśli klient nie posiada karty pasującej do zajęć, wystarczy kliknąć ikonę menu obok zajęć w tabeli i wybrać opcję Dodaj kartę, aby przypisać klientowi nową kartę:Jeśli data aktywacji będzie późniejsza niż data zajęć, system zaproponuje przesunięcie daty aktywacji dla danej karty.


Zaznacz wybrane zajęcia i kliknij przycisk Opłać, aby opłacić zajęcia.