Ustawienia sprzedaży karty

Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2020

Ustawienia sprzedaży pozwolą Ci wprowadzić limitacje odnośnie dostępności danej karty do zakupu przez klientów według wybranych kryteriów.

Jak zmienić ustawienia sprzedaży?

Aby zmienić ustawienia sprzedaży dla karty, przejdź do zakładki Usługi i wybierz dział Karty, a następnie na liście kart kliknij ikonę tarczy znajdującą się obok wybranej karty.

Jak ustawić, aby karta była dostępna do kupienia wyłącznie dla posiadaczy innej, określonej karty?

Aby karta mogła być kupiona wyłącznie przez klientów, którzy kupili inną kartę, przejdź do widoku ustawień sprzedaży i zaznacz opcję Dostępna tylko dla klientów posiadających aktywną, określoną kartę. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta może być kupiona przez klientów posiadających jedną z poniższych kart – pozwoli Ci ustalić jaką aktywną kartę (lub jedną z kart) klient powinien już posiadać, aby kupić kartę, dla której wprowadzamy restrykcje.

2. Karta nie może być kupiona przez klientów posiadających jedną z poniższych kart – określ, posiadanie której karty nie pozwoli na zakup karty, dla której zmieniamy powyższe ustawienie.


W naszym przykładzie kartę Fitness x4 kupią wyłącznie klienci posiadający ważną, aktywną kartę Karnet dla średniozaawansowanych.

Zaznacz odpowiednie karty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby karta była dostępna do kupienia wyłącznie dla klientów posiadających określony tag?

Jeśli kartę powinni móc kupić wyłącznie wybrani klienci, posiadający określony tag, przejdź do widoku ustawień sprzedaży i zaznacz opcję Dostępna tylko dla klientów posiadających określone tagi. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta może być kupiona przez klientów posiadających jeden z poniższych tagów – ustawienie pozwoli Ci wybrać tagi, które klient powinien posiadać, aby kupić dany karnet.

2. Karta nie może być kupiona przez klientów posiadających jeden z poniższych tagów – określ posiadacze, których tagów nie powinni móc kupić wybranej karty.


W naszym przykładzie klienci posiadający przypisany tag #nowy klient nie będą mogli kupić karty Fitness x4.

Zaznacz odpowiednie tagi i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby klienci mogli kupić kartę, używając wyłącznie wybranych metod płatności?

Jeśli chciałbyś, aby kartę można było kupić wyłącznie, używając określonej metody płatności, przejdź do widoku ustawień sprzedaży i zaznacz opcję Dostępna tylko przy użyciu określonych metod płatności. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta może być kupiona przy użyciu poniższych metod płatności – ta opcja pozwoli Ci zaznaczyć, które metody płatności powinny się pojawić podczas zakupu danej karty.

2. Karta nie może być kupiona przy użyciu poniższych metod płatności – wybrane metody płatności nie pojawią się podczas zakupu danej karty.


W naszym przykładzie klienci kupią kartę Fitness x4 wyłącznie przy pomocy gotówki.

Zaznacz odpowiednie metody płatności i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby karta mogła być kupiona jednorazowo wyłącznie przez nowych klientów?

Jeśli chciałbyś, aby kartę mogli kupić nowi klienci w formie oferty powitalnej, przejdź do widoku ustawień sprzedaży i zaznacz opcję Karta jest dostępna do kupienia dla każdego nowego klienta wyłącznie raz.


Karta będzie mogła być kupiona tylko jeden raz, przez każdego nowego klienta.


Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Nowy klient to osoba, która do tej pory nie kupiła karty powitalnej i była na maksymalnie 1 zajęciach. Po rezerwacji większej ilości zajęć, karta nie będzie już dostępna do kupienia przez danego klienta.