Ustawienia dostępu karty

Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2024

Ustawienia dostępu pozwolą Ci wprowadzić limitacje odnośnie dostępności danej karty według wybranych kryteriów.

Jak zmienić ustawienia dostępu?

Aby zmienić ustawienia dostępu dla karty, przejdź do zakładki Usługi i wybierz dział Karty, a następnie na liście kart kliknij ikonę tarczy znajdującą się obok wybranej karty.

Jak ustawić, aby karta działała tylko z wybranymi zajęciami?

Aby zlimitować liczbę zajęć, na które można się zapisać przy użyciu danej karty, przejdź do widoku ustawień dostępu i zaznacz opcję Dostępna tylko dla określonych zajęć. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta pozwala na zapisy na wybrane zajęcia – opcja umożliwi Ci wybranie zajęć, z którymi karta powinna działać. Klient będzie mógł zapisać się kartą wyłącznie na wymienione zajęcia.

2. Karta nie pozwala na zapisy na wybrane zajęcia – opcja pozwoli Ci zaznaczyć, dla których zajęć karta nie powinna mieć dostępu. W ten sposób klient nie będzie mógł użyć karty do zapisów na wymienione zajęcia.

Którą opcję wybrać?

Jeśli Twoja karta pozwala na zapisy wyłącznie na jedne lub kilka zajęć – wybierz opcję numer 1. Jeśli natomiast karta powinna umożliwić klientom zapisy na zdecydowaną większość zajęć i chciałbyś wykluczyć jedynie kilka specjalnych klas – wybierz opcję numer 2.


W naszym przykładzie karta Fitness x4 pozwoli wyłącznie na zapisy na zajęcia Fitness.

Zaznacz odpowiednie zajęcia i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby karta działała tylko z wybranymi kategoriami zajęć?

Aby zlimitować liczbę kategorii zajęć, na które można się zapisać przy użyciu danej karty, przejdź do widoku ustawień dostępu i zaznacz opcję Dostępna tylko dla określonych kategorii zajęć. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta pozwala na zapisy na wybrane kategorie zajęć – opcja umożliwi Ci wybranie kategorii, z którymi karta powinna działać. Klient będzie mógł zapisać się kartą wyłącznie na zajęcia należące do danej kategorii.

2. Karta nie pozwala na zapisy na wybrane kategorie zajęć – opcja pozwoli Ci zaznaczyć, dla których kategorii zajęć karta nie powinna mieć dostępu. W ten sposób klient nie będzie mógł użyć karty do zapisów na zajęcia znajdujące się w danej kategorii.

Którą opcję wybrać?

Jeśli Twoja karta pozwala na zapisy wyłącznie na jedną lub kilka kategorii zajęć – wybierz opcję numer 1. Jeśli natomiast karta powinna umożliwić klientom zapisy na zdecydowaną większość kategorii i chciałbyś wykluczyć jedynie kilka specjalnych – wybierz opcję numer 2.

Zaznacz odpowiednie kategorie i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby karta działała tylko z wybranymi kursami wideo?

Aby zlimitować liczbę kursów wideo, które można odblokować przy użyciu danej karty, przejdź do widoku ustawień dostępu i zaznacz opcję Dostępna tylko dla określonych kursów wideo. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta pozwala na zapisy na wybrane kursy wideo – opcja umożliwi Ci wybranie kursów, z którymi karta powinna działać. Klient będzie mógł odblokować kartą wyłącznie wymienione kursy.

2. Karta nie pozwala na zapisy na wybrane kursy wideo – opcja pozwoli Ci zaznaczyć, dla których kursów karta nie powinna mieć dostępu. W ten sposób klient nie będzie mógł użyć karty do odblokowania wymienionych kursów.

Którą opcję wybrać?

Jeśli Twoja karta pozwala na odblokowanie wyłącznie jednego lub kilku kursów – wybierz opcję numer 1. Jeśli natomiast karta powinna umożliwić klientom odblokowanie zdecydowanej większości kursów i chciałbyś wykluczyć jedynie kilka z nich – wybierz opcję numer 2.

Zaznacz odpowiednie kursy wideo i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby karta działała tylko dla wybranych lokalizacji?

Jeśli posiadasz kilka lokalizacji i chciałbyś, aby karta pozwalała na zapisy tylko w niektórych z nich, przejdź do widoku ustawień dostępu i zaznacz opcję Dostępna tylko dla określonych lokalizacji. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Karta pozwala na zapisy na zajęcia odbywające się w wybranych lokalizacjach – opcja umożliwi Ci wybranie lokalizacji, z którymi karta powinna działać. W ten sposób klient użyje danej karty do zapisów na zajęcia odbywające się jedynie w wymienionych lokalizacjach, a w przypadku chęci zapisów do innych lokalizacji, system poprosi o zakup nowej karty.

2. Karta nie pozwala na zapisy na zajęcia odbywające się w wybranych lokalizacjach – opcja pozwoli Ci zaznaczyć, dla których zajęć karta nie powinna mieć dostępu. Dzięki temu klient nie będzie miał możliwości użyć karty do zapisów na zajęcia odbywające się w wymienionych lokalizacjach i zostanie poproszony o zakup nowej karty.


W naszym przykładzie klienci posiadający kartę Fitness x4 nie będą mogli się zapisać na zajęcia zaplanowane dla lokalizacji Centrum Ruchu.

Zaznacz odpowiednie lokalizacje i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jak ustawić, aby klient mógł udostępniać karnet dla swoich subkont?

Jeśli chcesz, aby klient mógł udostępnić zakupiony karnet dla swoich subkont i w ten sposób rezerwować dla nich zajęcia, przejdź do widoku ustawień dostępu i zaznacz opcję Pozwól na udostępnienie karty dla subkont klienta.

Klient oraz wyznaczone subkonta będą mogły wspólnie korzystać z karnetu, aż do wyczerpania dostępnych wejść.