Jak ustawić limity osób zgodnie z obostrzeniami COVID-19?

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2022

Z uwagi na zmieniające się limity osób, które mogą brać udział w zajęciach oraz fakt, iż osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID (osoby w pełni zaszczepione) nie są wliczane w ustalone limity, masz możliwość ustawienia maksymalnej liczby miejsc dla osób nieposiadających certyfikatu.

Jak włączyć funkcjonalność?

Aby włączyć funkcjonalność limitów dla COVID-19, przejdź do zakładki Studio, wybierz kartę Ustawienia ogólne, a następnie kliknij dział COVID-19 i włącz opcję Włącz limity miejsc dla klientów bez Unijnego Certyfikatu COVID.

Jak ustawić limity?

Po włączeniu opcji, w ustawieniach liczby miejsc dla wszystkich zajęć pojawi się dodatkowe pole Liczba miejsc dla klientów bez Unijnego Certyfikatu COVID.

Przejdź do edycji pojedynczych wystąpień z poziomu strony Grafik lub masowej edycji wystąpień w Menedżerze klas/kursów. Wprowadź, ile miejsc (z liczby miejsc dostępnych online) może zostać zajętych przez osoby bez certyfikatu, a następnie zatwierdź przyciskiem Zapisz.

W naszym przykładzie dostępnych jest łącznie 15 miejsc, z czego maksymalnie 7 miejsc może zostać zajętych przez osoby nieposiadające certyfikatu COVID.

Domyślna liczba miejsc dla osób nieposiadających certyfikatu COVID to 0 — jeśli nie wprowadzisz własnej wartości, klienci bez certyfikatu nie będą mogli zapisać się na Twoje zajęcia.

Limity COVID-19 nie dotyczą zajęć utworzonych jako wirtualne (transmisja online).

Gdzie śledzić wprowadzone limity?

Na liście obecności zajęć, poza łączną liczbą wolnych miejsc, pojawi się dodatkowa informacja odnośnie do liczby pozostałych wolnych miejsc dla klientów nieposiadających certyfikatu COVID.

Sprawdź tę informację, zanim zapiszesz kolejnego klienta na listę — jako właściciel/pracownik, masz możliwość zapisania klientów ponad limit.Dodatkowo, na liście przy każdej osobie, która potwierdziła fakt posiadania certyfikatu COVID, znajdziesz ikonę .Informacje na temat certfyikatu COVID w profilu klienta i RODO

Zgodnie z RODO, informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, stanowiącymi szczególną kategorię danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO), a ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną. Z tego względu dane znajdujące się w profilu klienta zostały zaszyfrowane i mogą zostać odszyfrowane na życzenie, po kliknięciu przycisku Pokaż.Z tego poziomu, pracownik ma również możliwość samodzielnego wprowadzenia informacji na temat posiadania certyfikatu (jeśli klient chce przekazać taką informację dobrowolnie).

Upewnij się, że pracownicy, którzy nie powinni mieć dostępu do tego typu danych, posiadają wyłączone uprawnienie Dodatkowe pola klienta (szyfrowane) (Dowiedz się jak zmienić uprawnienia dla pracownika).

Jak to działa od strony klienta?

Przy okazji najbliższej próby rezerwacji, klient zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie do posiadania certyfikatu COVID.

Osoby, które nie udzieliły takiej informacji są wliczane przez system do limitu osób nieposiadających certyfikatu.
W przypadku, gdy limit miejsc dla osób nieposiadających certyfikatu zostanie osiągnięty, klient ujrzy stosowną informację:
Klienci mają możliwość zaktualizowana informacji na temat posiadania certyfikatu, przechodząc do swojego profilu, a następnie wybierając zakładkę Ustawienia i dział Dane personalne.

Limity COVID, a lista rezerwowa

Lista rezerwowa włącza się w momencie, gdy wszystkie miejsca dla FrontOffice zostaną wyczerpane (nie w momencie, gdy zabraknie wolnych miejsc dla klientów bez certyfikatu).

W przypadku, gdy jedna z osób zapisanych na zajęcia odwoła swoją rezerwację, system sprawdzi rónież, czy zwolniło się miejsce dla osób nieposiadających certyfikatu — w takim wypadku na zajęcia dostanie się pierwsza osoba z listy oczekujących.

Jeśli natomiast wolne miejsce pozwala na wstęp wyłącznie dla osób posiadających certyfikat, wtedy na zajęcia zostanie zapisana pierwsza osoba z listy, która taki certyfikat posiada.