Jak przełączyć się pomiędzy połączonymi kontami?

Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca 2023

Przejdź do zakładki Połączone konta i kliknij ikonę drzwi przy koncie, na które chcesz się przełączyć.