Jak odrzucić niepotwierdzoną rezerwację?

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022

Jeśli wybrałeś manualny sposób potwierdzania rezerwacji swoich klientów, musisz każdorazowo potwierdzić lub odrzucić prośbę rezerwacji.

Jeśli nie potwierdzisz rezerwacji do czasu jej planowanego rozpoczęcia, zostanie ona automatycznie odrzucona i usunięta z systemu.

Jak odrzucić rezerwację z widoku wizyt?

Wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Wizyty:

W widoku miesiąca – kliknij w kalendarzu dzień, na który nie potwierdzono rezerwacji, a następnie w pasku bocznym (a) kliknij ikonę menu i wybierz opcję Odrzuć rezerwację lub (b) kliknij ikonę podglądu . W rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Odrzuć.W widoku dziennym – kliknij w kalendarzu rezerwację, którą chcesz odrzucić, a następnie w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Odrzuć.Jak odrzucić rezerwację z profilu klienta?

Przejdź do profilu wybranego klienta i wybierz zakładkę Grafik, a następnie dział Wizyty. Kliknij ikonę menu znajdującą się przy zajęciach, które zamierzasz odrzucić, a następnie wybierz opcję Odrzuć rezerwację.

Jak odrzucić rezerwację z raportu?

Przejdź do zakładki Raporty, a następnie kliknij raport Niepotwierdzone rezerwacje i wybierz z kalendarza przedział dat, w którym chcesz odrzucić oczekujące rezerwacje. Aby odrzucić wybraną wizytę, kliknij ikonę menu i wybierz opcję Odrzuć rezerwację.