Jak opłacić niezapłacone zajęcia?

Ostatnia modyfikacja: 04 maja 2023

Jeśli posiadasz jakieś nieopłacone zajęcia, w swoim profilu zobaczysz odpowiednią notyfikację:

Jeśli zajęcia dopiero się odbędą, notyfikacja będzie miała kolor niebieski.
Jeśli którekolwiek z zajęć już minęły, notyfikacja będzie czerwona i poinformuje Cię, ile zajęć jest już zaległych.

Jak opłacić zajęcia?

Ze względu na typ zajęć, pełną listę niezapłaconych rezerwacji znajdziesz w zakładce Moje klasy (zajęcia grupowe) lub Moje wizyty (zajęcia indywidualne) – w zależności od studio, zakładka może mieć nieco inną nazwę, jednakże notyfikacja pokieruje Cię w odpowiednie miejsce.

Kliknij przycisk Opłać przy zajęciach, które chcesz uregulować – jeśli posiadasz już jakiś karnet, zostanie on dopasowany, a w przypadku pozostałych dat, zostaniesz poproszony o zakup nowego karnetu.

Zaznacz daty, które chcesz opłacić i kliknij przycisk Opłać. W kolejnym kroku wybierz karnet i dokończ płatność.
Jeśli Twój zakup się powiódł, wyświetli się potwierdzenie opłacenia zajęć.
Jeśli zajęcia, które opłacasz już się odbyły, zakupiony karnet zostanie aktywowany z przeszłą datą najstarszych z tych zajęć.