Jak utworzyć Osobisty Klucz Dostępu dla zamka Tedee

Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2024

1. Zaloguj się do swojego panelu Tedee pod adresem https://portal.tedee.com.

2. Kliknij literę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz z listy Osobisty klucz dostępu.

3. Kliknij przycisk Dodaj nowy klucz i uzupełnij pola w następujący sposób:

Nazwa: np. Fitssey;

Data wygaśnięcia: to bardzo ważne, aby wybrać najdalszą dostępną datę (obecnie końcówka 2028 roku);

Zakresy dostępu: zaznacz w każdym polu Odczyt oraz Zapis, a także Bridge i Zamek.

4. Zatwierdź formularz przyciskiem Dodaj klucz i skopiuj klucz, a następnie prześlij go do nas.

Upewnij się, że skopiowałeś i zapisałeś klucz – nie będziesz mógł go edytować ani podejrzeć.