Jak dodać nową rezerwację klienta dla wizyt?

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022

Jak dodać rezerwację?

Jeśli chcesz samodzielnie dodać umówioną wcześniej rezerwację klienta do grafiku, wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Wizyty i kliknij przycisk Dodaj lub Dodaj zdarzenie, a następnie wypełnij pola:

Klient – wyszukaj klienta, dla którego chcesz dodać rezerwację.

Data oraz Czas rozpoczęcia – wybierz datę oraz godzinę wizyty.

Wizyta – wybierz z listy usługę, którą rezerwujesz dla klienta.

Niestandardowy czas zakończenia – masz możliwość zmiany domyślnego czasu trwania usługi, np. jeśli chcesz, aby w przypadku tego klienta usługa trwała nieco dłużej lub krócej.

Lokalizacja – wybierz, w której lokalizacji odbędzie się wizyta.

Pracownik – ustal, kto wykona usługę.

Płatność – masz kilka możliwości: możesz wybrać jeden z karnetów klienta, dodać nowy lub utworzyć rezerwację jako niezapłaconą bądź darmową.

Prywatne notatki – możesz dodać krótką notatkę, która będzie widoczna wyłącznie w BackOffice.Po uzupełnieniu powyższych pól kliknij przycisk Dodaj. Rezerwacja pojawi się w grafiku.

Konflikty w kalendarzu

Jeśli w trakcie tworzenia rezerwacji wystąpią jakieś konflikty (np. lokalizacja lub pracownik będą już zajęci w tym czasie), system poinformuje Cię o tym i pozwoli dokonać zmian lub zignorować komunikat i dodać rezerwację pomimo tego.


Jak edytować istniejącą rezerwację?

Jeśli chcesz zmienić utworzoną wcześniej rezerwację klienta przejdź do zakładki Wizyty:

Widok Miesiąca – kliknij na dzień, na który dokonano rezerwacji, a następnie w pasku bocznym (a) kliknij na ikonę menu i wybierz opcję Edytuj – lub (b) kliknij na ikonę podglądu . W rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Edytuj.
Widok Dzienny – kliknij w kalendarzu na rezerwację, którą chcesz edytować, a następnie w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Edytuj.W nowym okienku masz możliwość edycji takich informacji, jak data, czas rozpoczęcia oraz zakończenia, lokalizacja, pracownik oraz zmiana rodzaju płatności lub karnetu.

Nie ma możliwości zmiany klienta oraz rodzaju wizyty dla istniejącej rezerwacji – jeśli potrzebujesz zmienić usługę, usuń obecną rezerwację i utwórz nową.