Jak włączyć operatora płatności imoje?

Ostatnia modyfikacja: 06 października 2023

Aby włączyć płatności online przy pomocy imoje, skontaktuj się z nami pod adresem hello@fitssey.com w celu podpisania umowy.


Jeśli zawarłeś już umowę z imoje i posiadasz dostęp do panelu administracyjnego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź pod adres https://imoje.ing.pl i zaloguj się do panelu imoje.


2. Wybierz dział Sklepy znajdujący się w górnym menu i kliknij nazwę swojego sklepu, a następnie w rozsuniętym panelu kliknij przycisk Szczegóły.

3. W nowym oknie przejdź do zakładki Dane do integracji, a następnie skopiuj Identyfikator klienta, Identyfikator sklepu oraz Klucz sklepu.
4. Przejdź w Fitssey do działu Studio > Metody płatności i kliknij ikonę ołówka Ikona ołówka obok operatora imoje.
Wklej skopiowane klucze w odpowiednie pola:
5. Pozostając w Fitssey, skopiuj adres notyfikacji i zaznacz pole „Potwierdzam, że poniższy adres notyfikacji został prawidłowo wprowadzony w panelu imoje”.

Wróć do panelu imoje, i kliknij przycisk Edytuj, aby uzupełnić skopiowany Adres notyfikacji.Ten punkt jest bardzo ważny – jeśli nie wprowadzisz poprawnego adresu notyfikacji, Fitssey nie otrzyma potwierdzenia ukończenia płatności przez Twoich klientów.6. Następnie wybierz dział Ustawienia znajdujący się w górnym menu i kliknij zakładkę Klucze API. Kliknij nazwę Default, a następnie w rozsuniętym panelu przycisk Szczegóły.
7. Skopiuj Token autoryzacyjny
i wklej go w pole Token autoryzacyjny w Fitssey w zakładce Studio > Metody płatności > imoje tak, jak pozostałe klucze.

Zapisz uzupełniony formularz.Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, na dole formularza pojawi się status Połączono!, a płatności będą dostępne dla klientów z FrontOffice™.


Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z nami pod adresem hello@fitssey.com.