Jak ułożyć grafik dla klas?

Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2017

Po kliknięciu na uprzednio utworzoną klasę rozwinie się panel z dostępnymi ustawieniami. Kliknij znajdujący się w górnej części panelu przycisk Edytuj grafik. W nowym oknie kliknij znajdujący się obok napisu Grafik przycisk Dodaj wystąpienia.

Wypełnij wymagane pola:

 • Data rozpoczęcia klasy.
 • Data zakończenia klasy. Masz kilka możliwości: możesz automatycznie zaplanować klasę na rok/dwa naprzód, zaplanować klasę jako występującą jednorazowo lub manualnie wprowadzić datę jej zakończenia.
 • Powtarza się w wybrane dni tygodnia. Zaznacz dni, w które klasa występuje w twojej szkole.
 • Czas rozpoczęcia klasy.
 • Czas zakończenia klasy.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia.
 • Lokalizacja, w której odbywają się zajęcia.
 • Ilość miejsc – całkowita liczba miejsc dostępnych dla danej klasy.
 • Ilość miejsc online – liczba miejsc dostępnych na zapisy online. Może ona być mniejsza od całkowitej liczby miejsc, jeśli nie chcesz aby wszystkie miejsca były dostępne dla zapisów online.
 • Zajęcia darmowe – zdecyduj czy zajęcia mają być darmowe, czy też płatne.
 • Kolor wyróżnienia – masz możliwość wyróżnienia klasy na grafiku przy użyciu dostępnych kolorów.

Jeśli klasa występuje w różne dni, o różnych godzinach, należy stworzyć wystąpienia dla każdego z dni oddzielnie. Np. najpierw planujemy klasę dla wszystkich wtorków na godzinę 17:00, a następnie tworzymy kolejne wystąpienie dla czwartków na godzinę 19:00.Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdź formularz przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu okna. Właśnie utworzyłeś grafik dla swojej klasy. Jest ona teraz dostępna na publicznym grafiku.