Tworzenie i edycja klas

Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2017

Aby rozpocząć planowanie klas wybierz zakładkę Klasy.

Wszystkie klasy, podobnie jak kursy, są pogrupowane w kategorie, to znaczy, że jeśli w twojej szkole/studio odbywają się zajęcia z jogi, pilatesu i tańca, możesz utworzyć osobną kategorię dla każdego z nich (Dowiedz się więcej o zarządzaniu kategoriami oraz ich funkcji). Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Dodaj kategorię, wpisać nazwę kategorii i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Teraz posiadasz już możliwość dodawania nowych klas dla nowej kategorii. Aby dodać swoją pierwszą klasę kliknij przycisk Dodaj klasę, wypełnij wymagane pola podając nazwę klasy, poziom trudności klasy (Dowiedz się więcej o zarządzaniu poziomai trudności) oraz kategorię klasy. Twoja klasa została właśnie utworzona i znajduje się na liście dostępnych klas.

Edycja klasy

Po kliknięciu na uprzednio utworzoną klasę rozwinie się panel z dostępnymi ustawieniami. Masz możliwość edycji następujących elementów:

  • Nazwa klasy.
  • Opis klasy, który będzie dostępny dla twoich klientów po kliknięciu nazwy klasy na grafiku.
  • Kategoria, do której należy klasa.
  • Zapisy dostępne naprzód – ilość dni naprzód, w trakcie których klienci będą mogli dokonać rezerwacji na dane zajęcia (np. jeśli jest to 7 dni, twoi klienci będą mogli zapisywać się na zajęcia do 7 dni naprzód od dziś.
  • Czas na anulowanie zajęć – czas przewidziany na anulowanie rezerwacji na dane zajęcia przez twojego klienta (np. do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć). Jeśli klient anuluje swoją rezerwację w przewidzianym czasie nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli jednak anulowanie nastąpi po tym czasie, sesja pobrana z karnetu nie zostanie zwróca twojemu klientowi.
  • Poziom trudności. W każdej chwili możesz zmienić poziom trudności dla danej klasy.
  • Aktywny – masz możliwość wyłączenia wybranej klasy, spowoduje to, że klasa zniknie z publicznego grafiku. W dowolnej chwili możesz tu powrócić i ją ponownie włączyć.
  • Zdjęcie, które pojawi się obok nazwy i opisu klasy, po kliknięciu przez klienta, nazwy klasy na grafiku.

Aby dokonać edycji któregokolwiek z powyższych elemnetów, należy kliknąć znajdującą się obok ikonę ołówka, wpisać nowe informacje oraz potwierdzić przyciskiem.