Jak zatwierdzić niepotwierdzoną rezerwację?

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022

Jeśli wybrałeś manualny sposób potwierdzania rezerwacji swoich klientów, możesz to zrobić na kilka sposobów.

Jeśli nie potwierdzisz rezerwacji do czasu jej planowanego rozpoczęcia, zostanie ona automatycznie odrzucona i usunięta z systemu.

Jak potwierdzić rezerwację z widoku wizyt?

Wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Wizyty:

W widoku miesiąca – kliknij w kalendarzu dzień, na który nie potwierdzono rezerwacji, a następnie w pasku bocznym (a) kliknij ikonę menu i wybierz opcję Potwierdź lub (b) kliknij ikonę podglądu, a w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Potwierdź.W widoku dziennym – kliknij w kalendarzu rezerwację, którą chcesz potwierdzić, a następnie w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Potwierdź.

Jak potwierdzić rezerwację z profilu klienta?

Przejdź do profilu wybranego klienta i wybierz zakładkę Grafik, a następnie dział Wizyty. Kliknij ikonę menu znajdującą się przy zajęciach, które zamierzasz opłacić, a następnie wybierz opcję Potwierdź.

Jak potwierdzić rezerwację z raportu?

Przejdź do zakładki Raporty, a następnie kliknij raport Niepotwierdzone rezerwacje i wybierz z kalendarza przedział dat, w których chcesz potwierdzić oczekujące rezerwacje.

Aby potwierdzić wybraną wizytę, kliknij ikonę znajdującą się obok niej.

Potwierdzenie rezerwacji wysyłane do klienta

Podczas potwierdzania masz dodatkowo możliwość zdecydowania, czy chcesz powiadomić klienta o potwierdzeniu jego rezerwacji, oraz w jaki sposób:

Email – klient otrzyma powiadomienie w formie emaila oraz, jeśli korzysta aplikacji mobilnej Fitssey, otrzyma dodatkowo powiadomienie push.

SMS – (jeśli aktywowałeś wysyłkę SMS) możesz przesłać potwierdzenie w formie SMS, klient otrzyma również email. Jeśli klient nie posiada numeru telefonu, otrzyma darmowe powiadomienie push (w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Fitssey).