Jak sprawdzić obecność na zajęciach?

Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2023

Aby sprawdzić obecność dla wybranych zajęć, przejdź do zakładki Grafik, wybierz odpowiednią datę z kalendarza (jeśli chcesz zaznaczyć obecność na inny tydzień niż wybrany zakres dat), a następnie kliknij przycisk listy zapisów obok konkretnych zajęć.

Na liście obecności skorzystaj z pola wyboru z domyślnym statusem Zapisany, aby sprawdzić obecność.Dostępne statusy:

Zapisany – domyślny status przypisywany podczas rezerwacji wizyty (system zapisał klienta oraz pobrał wejście z karnetu).

Obecny – status „Obecny” zaznaczysz również bez otwierania pola wyboru, klikając na etykietę „Zapisany”.

Nieobecny – zaznacz, jeśli klient nie pojawił się na zajęciach. Wejście pobrane na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócone klientowi (jeśli dla danego karnetu włączono opcję kaucji, system zapyta, czy chciałbyś nałożyć na klienta opłatę karną).

Wczesne anulowanie – ustaw ten status, jeśli klient odwołał swoją wizytę w regulaminowym czasie. System zwróci wejście na karnet klienta i będzie ono dostępne do wykorzystania dla kolejnej rezerwacji w ramach ważności karnetu.

Późne anulowanie – wybierz tę opcję, jeśli klient odwołał swoją rezerwację zbyt późno, w takim przypadku sesja pobrana na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócona (jeśli dla danego karnetu włączono opcję kaucji, system zapyta, czy chciałbyś nałożyć na klienta opłatę karną).