Jak odwołać wizytę klienta?

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022

Jak odwołać wizytę z widoku wizyt?

Wybierz z dostępnego po lewej stronie menu, zakładkę Wizyty:

W widoku miesiąca – kliknij w kalendarzu dzień, w którym chcesz odwołać rezerwację, a następnie w pasku bocznym (a) kliknij ikonę menu i wybierz opcję Odwołaj lub (b) kliknij ikonę podglądu , a w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Odwołaj.W widoku dziennym – kliknij w kalendarzu rezerwację, którą chcesz odwołać, a następnie w rozsuniętym panelu znajdziesz opcję Odwołaj.


Jak odwołać wizytę z profilu klienta?

Przejdź do profilu wybranego klienta i wybierz zakładkę Grafik, a następnie dział Wizyty. Kliknij ikonę menu znajdującą się przy zajęciach, które zamierzasz odwołać, a następnie wybierz opcję Odwołaj.


Powiadomienie o odwołaniu wizyty wysyłane do klienta

Podczas odwoływania wizyty masz dodatkowo możliwość zdecydowania, czy chcesz przesłać powiadomienie do klienta, oraz w jaki sposób:

Email – klient otrzyma powiadomienie w formie emaila oraz, jeśli korzysta aplikacji mobilnej Fitssey, otrzyma dodatkowo powiadomienie push.

SMS – (jeśli aktywowałeś wysyłkę SMS) możesz przesłać powiadomienie w formie SMS, klient otrzyma również email. Jeśli klient nie posiada numeru telefonu, otrzyma powiadomienie push (w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Fitssey).

Możesz również podać powód odwołania wizyty, choć nie jest on wymagany.Nie można odwołać wizyty, która już minęła – w takim przypadku po prostu całkowicie usuń zbędną rezerwację.