Jak najlepiej ułożyć kategorie, klasy oraz grafik?

Ostatnia modyfikacja: 09 października 2018

Kategoria

Kategoria jest zbiorem odrębnych klas/zajęć, które tworzą grafik dostępny na stronie twojego studio. Różne dziedziny aktywności mogą wymagać dostosowania do nich różnych karnetów, dzięki odpowiedniemu pogrupowaniu klas, masz możliwość przypisania/wykluczenia konkretnych karnetów dla danej kategorii. Inaczej dopasujesz karnet uprawniający do wstępu na zajęcia tańca lub zumby, a inaczej – na klasy jogi lub inne zajęcia gimnastyczne. Tworząc kategorię możesz określić zatem jakie klasy i karnety powininna zawierać.

Karnety

W Twoim studio istnieją dwa rodzaje karnetów, karnety dla klas oraz karnety dla kursów. Wszystkie karnety są pogrupowane w kategorie, musisz posiadać przynajmniej jedną kategorię aby rozpocząć tworzenie karnetów. Masz możliwość przypisania konkretnych restrykcji dla każdego karnetu, np. może on być dostępny tylko dla jednej kategorii zajęć lub wykluczony dla innej.

Klasy

Klasy są rodzajem prowadzonych zajęć. Zawierają opis, informacje na temat osoby prowadzącej oraz poziomu i są przedstawione na grafiku Twojego studio. Dzięki temu Twój klient może odnaleźć interesujące go zajęcia i się na nie zapisać.

Dowiedz się więcej o tym jak utworzyć klasy.

Kursy

W lightenbody™ wyróżniamy trzy rodzaje kursów: umożliwiające zapisy wyłącznie na cały kurs, umożliwiające zapisy wyłącznie na pojedyncze daty lub kursy umożliwiające zapisy zarówno na cały kurs, jak również wybór pojedynczych dat. Kursy zawierają opis, informacje na temat osoby prowadzącej oraz zdjęcie i są przedstawione na grafiku Twojego studio. Dzięki temu Twój klient może odnaleźć interesujące go kursy i się na nie zapisać.

Dowiedz się więcej o tym jak utworzyć kursy.

Grafik

Grafik to zbiór klas i kursów wyświetlanych na stronie twojego studio. Grafik zawiera datę, czas, lokalizację i instruktora lub nauczyciela danej klasy. Możesz również określić ile osób pomieści się na danych zajęciach oraz skonfigurować pozostałe opcje, jak np. rozwijany panel ze szczegółowymi informacjami o klasie i nauczycielu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu grafiku dla klas lub kursów.

Poziomy

Wszystkie klasy oraz kursy posiadają poziomy trudności, które możesz skonfigurować samodzielnie podczas tworzenia zajęć. Oprogramowanie posiada cztery domyślne poziomy trudności: Początkujący, Średni, Zaawansowany oraz Wszystkie poziomy. Możesz dodawać nowe poziomy lub edytować istniejące zgodnie z potrzebami twojego studio. Dzięki tej informacji twój klient będzie mógł dopasować klasę do swojego poziomu zaawansowania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu poziomami trudności.