Jak dodać klientowi kartę płatną później?

Ostatnia modyfikacja: 04 grudnia 2020

Aby dodać klientowi kartę z obowiązkiem zapłaty, przejdź do profilu klienta, a następnie kliknij Zakupy.
W nowym oknie wybierz dział Karty, a następnie kliknij przycisk i wybierz jedną z dostępnych kart.

W nowym oknie otworzy się punkt sprzedaży.
Aby klient mógł dokonać płatności za karnet ze swojego profilu, kliknij ikonę menu znajdującą się obok zamówienia, a następnie wybierz opcję Do zapłaty później.Domyślna data płatności to data sprzedaży karty, jednak możesz ustalić własny termin płatności klikając ponownie ikonę menu , a następnie wybierając opcję Edytuj. W nowym oknie, w polu Płatne do wprowadź wybraną przez siebie datę i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Zgodnie z ustaloną datą, klient otrzyma automatyczne powiadomienie email informujące o konieczności uregulowania należności. W przypadku braku płatności ze strony klienta, system wyśle upomnienie przypominające o płatności co 7 dni (dowiedz się więcej).

W dolnej części punktu sprzedaży pojawi się podsumowanie, informujące o wysokości kwoty do zapłaty. Zakończ dodawanie karty klikając przycisk Potwierdź.Status transakcji można kontrolować w zakładce Transakcje, w profilu klienta. Jeśli klient opłaci kartę, status zostanie zmieniony na Zapłacono.Informacja o nieuregulowanej płatności będzie widoczna dla klienta w jego profilu.W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni klient otrzyma upomnienie w postaci wiadomości email, a informacja w profilu zmieni kolor na czerwony.
Przeczytaj jak dodać klientowi kontrakt lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się w jaki sposób klient może samodzielnie uregulować należności.