Jak dodać klientowi kartę płatną później?

Ostatnia modyfikacja: 26 września 2018

Aby dodać klientowi kartę z obowiązkiem zapłaty, przejdź do profilu klienta, a następnie kliknij Zakupy.
W nowym oknie wybierz dział Karty, a następnie kliknij przycisk plus i wybierz jedną z dostępnych kart.

W nowym oknie otworzy się punkt sprzedaży. Aby klient mógł dokonać płatności za karnet ze swojego profilu, kliknij ikonę obok , a następnie wybierz Do zapłaty później.Domyślna data płatności to data sprzedaży karty, jednak możesz ustalić własny termin płatności klikając ikonę ołówka . W nowym oknie, w polu Płatne do dnia wprowadź wybraną przez siebie datę i zatwierdź przyciskiem Zmień.

Zgodnie z ustaloną datą, klient otrzyma automatyczne powiadomienie email informujące o konieczności uregulowania należności. W przypadku braku płatności ze strony klienta, system wyśle upomnienie przypominające o płatności co 7 dni (dowiedz się więcej).

W dolnej części punktu sprzedaży pojawi się podsumowanie, informujące o wysokości debetu przypisanego do klienta. Zakończ dodawanie karty klikając przycisk Dalej.Status transakcji można kontrolować w zakładce Transakcje, w profilu klienta. Jeśli klient opłaci kartę, status zostanie zmieniony na Zapłacono.Informacja o nieuregulowanej płatności będzie widoczna dla klienta w jego profilu.W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni klient otrzyma upomnienie w postaci wiadomości email, a informacja w profilu zmieni kolor na czerwony.
Przeczytaj jak dodać klientowi kontrakt lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się w jaki sposób klient może samodzielnie uregulować należności.