Jak dodać własny opis nad grafikiem?

Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2022

Masz możliwość dodania własnego opisu, wiadomości lub krótkiego ogłoszenia, które pojawi się nad grafikiem Twojego studio.

Aby dodać opis, wybierz z dostępnego po lewej stronie menu zakładkę Studio, a następnie kliknij kartę FrontOffice™. W nowym oknie wybierz zakładkę Grafik, a następnie przewiń zawartość ekranu w dół do działu Opis.
Korzystając z dostępnego edytora wprowadź dowoloną treść, a następnie zapisz zmiany przyciskiem Zapisz.

Pamiętaj, że wprowadzony tekst nie powinien być zbyt długi, aby nie utrudniać klientom korzystania z grafiku.