Jak dodać własny opis nad grafikiem?

Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2024

Masz możliwość dodania własnego opisu, wiadomości lub krótkiego ogłoszenia, które pojawi się nad grafikiem Twojego studio.

1. Przejdź do działu Studio > FrontOffice™ i wybierz zakładkę Grafik.

2. Przewiń zawartość ekranu w dół do działu Opis i korzystając z dostępnego edytora wprowadź dowoloną treść, a następnie zapisz zmiany przyciskiem Zapisz.

Pamiętaj, że wprowadzony tekst nie powinien być zbyt długi, aby nie utrudniać klientom korzystania z grafiku.