Tworzenie i grupowanie zamówień

Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2019

Aby dodać klientowi nowy produkt, przejdź do profilu klienta, a następnie kliknij Zakupy.
W nowym oknie wybierz dział Karty, a następnie kliknij przycisk plus i wybierz jedną z dostępnych kart.

W nowym oknie otworzy się punkt sprzedaży. Korzystając z pola wyszukiwania, wybierz kolejne produkty, które chcesz sprzedać klientowi.W naszym przykładzie sprzedajemy klientowi 3 produkty: dwa karnety oraz opłatę członkowską. Chcemy pogrupować produkty tak, aby każdy z nich znalazł się w osobnym zamówieniu, dzięki temu będziemy mogli przypisać osobną zniżkę do każdego z nich lub zmienić termin płatności.

Aby przenieść jeden z produktów do osobnego zamówienia, kliknij znajdujące się obok menu z trzema kropkami , a następnie wybierz opcję Przenieś.W nowym oknie wybierz, do którego zamówienia produkt ma zostać przeniesiony i zatwierdź wybór przyciskiem Przenieś.

Analogicznie wykonaj te same kroki dla pozostałych produktów, aby każdy z nich znalazł się w osobnym zamówieniu.

W ten sposób utworzyliśmy trzy oddzielne zamówienia, każde z nich posiada jeden produkt.