Restrykcje klas

Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2024

Ustawienia restrykcji pozwolą Ci zlimitować dostępność zapisów na dane zajęcia dla klientów według wybranych kryteriów.

Jak zmienić ustawienia restrykcji?

1. Przejdź do działu Usługi i wybierz Menedżer klas lub Menedżer kursów.

2. Następnie kliknij ikonę menu przy wybranych zajęciach i wybierz opcję Ustawienia restrykcji.


Zajęcia z limitem miejsc dla określonej płci

Aby ustawić limit miejsc dla klientów o określonej płci lub podzielić liczbę miejsc dla danych zajęć, zaznacz opcję Zlimituj liczbę miejsc dostępnych dla klientów o określonej płci. Do wyboru masz dwie możliwości:

1. Ustal limit liczbowy – możesz ustalić konkretną liczbę miejsc np. 5.

2. Ustal limit procentowy – pozwoli Ci ustawić limit w formie procentów np. 50%.W naszym przykładzie rozdzieliliśmy miejsca po równo pomiędzy kobiety i mężczyzn.

Wypełnij liczbę miejsc dla kobiet i mężczyzn, a następnie zatwierdź przyciskiem Zapisz na dole strony.

Zajęcia wyłącznie dla określonej płci

Aby ustawić zajęcia skierowane wyłącznie do określonej płci, zaznacz opcję Zajęcia są dostępne tylko dla klientów o określonej płci i wybierz odpowiednią płeć.
Zatwierdź przyciskiem Zapisz na dole strony.

Zajęcia dostepne dla określonych tagów

Aby ustawić zajęcia skierowane wyłącznie do grupy osób posiadających określone tagi, zaznacz opcję Zlimituj możliwość rezerwacji zajęć dla klientów posiadających jeden z poniższych tagów i wybierz odpowiednie tagi.


Jeśli dodatkowo zaznaczysz opcję Ukryj zajęcia dla pozostałych klientów, zajęcia nie będą widoczne na grafiku dla klientów nieposiadających wymaganego tagu i niezalogowanych osób.
Zatwierdź przyciskiem Zapisz na dole strony.