Edycja, usuwanie i anulowanie kampanii

Ostatnia modyfikacja: 07 listopada 2019

Edytuj utworzoną kampanię

Aby edytować istniejącą kampanię, kliknij ikonę ołówka znajdującą się obok wybranej kampanii.

W nowym oknie będziesz miał możliwość zmiany nazwy kampanii

Pamiętaj, że nie możesz edytować kampanii, która została już wysłana. Jeśli jednak chcesz wykorzystać treść poprzedniej kampanii do stworzenia nowej, możesz użyć opcji Powiel.

Edytuj treść kampanii

Aby edytować treść istniejącej kampanii, kliknij ikonę kompozycji znajdującą się obok wybranej kampanii.

W nowym oknie będziesz miał możliwość edycji odbiorców, treści kampanii oraz daty wysyłki.

Pamiętaj, że nie możesz edytować treści kampanii, która została już wysłana.

Wstrzymaj wysyłkę kampanii

Aby wstrzymać wysyłkę zaplanowanej kampanii, kliknij ikonę menu znajdującą się obok wybranej kampanii, a następnie z dostępnej listy wybierz opcję Wstrzymaj wysyłkę.

Pamiętaj, że wysyłkę można wstrzymać wyłącznie dla zaplanowanych kampanii.

Usuń utworzoną kampanię

Aby usunąć istniejącą kampanię, kliknij ikonę menu znajdującą się obok wybranej kampanii, a następnie z dostępnej listy wybierz opcję Usuń.