Jak przypisać karnety do kursu?

Ostatnia modyfikacja: 05 lutego 2023

Aby przypisać karnety do utworzonego wcześniej kursu, przejdź do zakładki Usługi, a następnie wybierz dział Menedżer kursów i kliknij znajdującą się obok kursu ikonę edycji grafiku .W nowym oknie kliknij utworzony wcześniej panel grafiku i wybierz zakładkę Przypisane karnety, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj karnetami, aby dodać jeden z utworzonych wcześniej karnetów.


Jeśli tworząc kurs, wybrałeś opcję Pozwól na zapisy wyłącznie na cały kurs lub Pozwól na zapisy na cały kurs i poszczególne daty, pamiętaj, że karnet musi mieć minimalnie tyle sesji ile jest dat w kursie – w przeciwnym wypadku, klient nie będzie mógł się zapisać na całość.