Dodatkowe płatności

Ostatnia modyfikacja: 04 lutego 2019

Oprócz kart i kontraktów aplikacja pozwala również dodawać klientom dodatkowe płatności. Płatności możesz wykorzystać do obciążenia klienta kosztami niezwiązanymi z uczęszczaniem na zajęcia np. opłatą wpisową lub opłatą za szafkę w przebieralni.

Jak utworzyć dodatkową płatność?

Aby rozpocząć tworzenie płatności przejdź do zakładki Usługi, a następnie wybierz Dodatkowe płatności i kliknij przycisk plus .

W nowym oknie wypełnij wymagane pola: wprowadź nazwę płatności, wysokość podatku oraz cenę, a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Płatność została utworzona.