Dodatkowe płatności

Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2024

Oprócz kart i kontraktów aplikacja pozwala również dodawać klientom dodatkowe płatności. Płatności możesz wykorzystać do obciążenia klienta kosztami niezwiązanymi z uczęszczaniem na zajęcia np. opłatą wpisową lub opłatą za szafkę w przebieralni.

Jak utworzyć dodatkową płatność?

Aby rozpocząć tworzenie płatności przejdź do zakładki Usługi, a następnie wybierz Dodatkowe płatności i kliknij przycisk plus .

W nowym oknie wypełnij wymagane pola: wprowadź nazwę płatności, wysokość podatku oraz cenę, a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Płatność została utworzona.

Jak przypisać dodatkową płatność do konta klienta?

1. Przejdź do zakładki Klienci, a następnie wyszukaj klienta, któremu chcesz przypisać płatność i kliknij przycisk Profil.

2. W profilu klienta przejdź do zakładki Zakupy, kliknij dział Transakcje, a następnie przycisk Dodaj i wyszukaj płatność w punkcie sprzedaży.

3. Potwierdź płatność, wybierając metodę płatności lub wprowadź wartość 0 (zero) w polu Do zapłaty teraz, aby płatność wyświetlała się klientowi jako Niezapłacona.

W przypadku nieopłaconej transakcji termin płatności zostanie ustalony na dziś i klient otrzyma powiadomienie mailowe.